Sonucu Daralt
Kategori
(x)Hıristiyanlık
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Aytunç Altındal, Üç-İsa'da tarihsel ve/veya mitolojik İsa'yı değil, bir bakıma İsa'nın yaşantısının diyalektiğini, tanrı, bilim eğitimi ve perspektifiyle ele alı­yor. Türkçeye eksik ve yetersiz olarak laik ya da çağdaş diye çevrilen sekülerlik (dünyevilik) anlayışının ateismden, laiklikten, çağdaşlaşmacılıktan; farklı olan boyutlarını gösteriyor. İsa, Musevi olmasına rağmen bu kapalı-devre işleyen ve bir din olmaktan çok bir 'varoluş tarzı' sayılabilecek olan yapıya getirdiği seküler yeniliklerle tanımlanıy
16.67 TL.
Dinler arası diyalog kavramının insanî, ahlakî, sosyal ve sempatik karateri hemen hemen bütün insanların ve toplumların ilgisini çekmektedir. Kendi doğal akışı dışında, uzmanlarca özel amaçlı projelendirilişinden günümüze kadar geçen sürede oluşan düşünsel birikim ve gerçekleştirilen uygulamalar bize göstermiştir ki bu alan kullanılış amacına göre yararlı sonuçlar ortaya koyabildiği gibi hedef kitleyi dönüştürme, arzulanan yönde etkileme ve en somut örnek olarak da misyonerlik için vasıta olarak kullanılmış
20 TL.
Hıristiyanlık ilk büyük bölünmeyi 1054 yılında yaşamış ve Kilise Doğu (Ortodoks) ve Batı (Katolik) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Daha sonra Batı Kilisesinde 16. Yüzyılda yaşanan ikinci büyük bölünme ile Hıristiyan dünyası mezheplere ve dini gruplara ayrılmıştır. Bu çalışma, Batı'da Luther'in Katolik Kilisesine eleştirileri ile başlayan reform sürecinin kaynaklarını ve ortaya çıkış şartlarını ortaya koymayı, bu süreçte ortaya çıkan dini grupları incelemeyi ve meydana gelen kavram kargaşasını gidermeyi amaçl
20 TL.
Hıristiyan dünyasında çok sayıda tarikat veya dini grup içerisinde Cizvitler üzerinde odaklanmamızın bazı sebepleri vardı. Bizim açımızdan Cizvitler, Katolik Kilisesinin dünyaya açılma arzusunun gereği izlenecek yol haritaları, geleneksel çizgiden taviz vermeden modern insana ulaşabilme yöntemleri, yeni teolojik yaklaşımlar, dinler arası diyalog ve inkültürasyon uygulamalarına yaptıkları katkı, kısacası II. Vatikan Konsilinde oynadıkları önemli rol bakımından araştırmaya değerdi. Bu çalışma sonucunda gördü
25 TL.
Avrupa`da yaygın din olan Hıristiyanlık kiliseye gidilerek veya dinin emirlerine bağlı bir şekilde yaşanmıyorsa da Avrupa`da yaşayan insanlar Hıristiyan geçmişlerini benimsemiş ve önemli bir kısmı kiliseleri ile bağlarını koparmamıştır. Buna en güzel örneklerden birisi de İngiltere`dir. Ülkede yaşayan insanlar İngiltere`nin milli kilisesi olan Anglikan Kilisesi`nin etkinliğini kabul etmişlerdir. En yüksek otoritesi bir din adamı değil Kraliçe II. Elizabeth olan bu kilise, İngiltere`nin siyasi, dini ve sosya
21.67 TL.
İsevilik ve İsa a.s. ile ilgili Hristiyan bakış açıları çok ve farklıdır. Hz. İsa'nın getirdiği Tevhid dini olan İsevilik, sonradan yapılan ekleme ve tahrifatlarla, özellikle ?Rasullerin İşleri'nde de adı geçen ve Hz. İsa'dan sonra ortaya çıkan Pavlos (Paul veya Saul olarak da geçer) isimli bir yahudinin İsevîliğin temel inanç akidelerini değiştirerek ve bazı gezilerden sonra Hristiyan iman topluluklarına kendi yazdığı mektuplarla ve birtakım uydurma rüya ve keşiflerle Hz. İsa'nın Şeriat'ında büyük değişikl
40.93 TL.
Hıristiyan tarihinin en önemli isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Assisili Francisdir. O ne Augustin gibi Kilise doktrinlerinin babası, heretiklerin amansız rakibi, ne de Luther ya da Calvin gibi Kiliseye başkaldıran bir reformisttir. Ancak o, kimilerinin dediği gibi mütevazı bir devrimcidir. Romanın resmi dini olduktan sonra devletleşen ve aynı zamanda zenginleşen Hıristiyanlığın karşısına çıkıp eşek sırtında inancını yaymaya çalışan, bir elbiseniz varsa ikincisi haramdır diyen İsayı hatırlatan kişidir. Hakk
35 TL.
Fundamentalizm, bir tek dine ya da inanç sistemine özgü bir özellik değildir. Aksine her dinde fundamentalizm söz konusu olabilir. Bu çerçevede, soğuk savaş döneminin ardından kurulduğu söylenen Yeni Dünya Düzeninde Batı merkezli bazı çevrelerin fundamentalizmi İslam´la özdeşleştirme çabaları yanıltıcıdır. Zira, gereke İbrani geleneğini benimseyen Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam´da Gerek Sih ve Hindu gibi İbrani olmayan dinlerde söz konusu hareketler hemen aynı şiddet ve oranda gözlenebilir. Soğuk savaş
8.33 TL.
Milli Mücadele üzerine pek çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ancak bir konu var ki yıllarca tabiri caizse es geçildi. Türk asıllı Ortodokslar´ı kimse anmadı. Kurtuluş Savaşı´ndan sonra Türkler ve Rumlar nüfus mübadelesine tabi tutulurken, türk asıllı Ortodokslar da bu mübadeleyle Yunanistan´a gönderildi. Hiç ama hiç istemediler bu mübadeleyi. Ancak yapabilecekleri hiç bir şey de yoktu. İstiklal Mücadelesinde savaştıkları insanların yanına gönderildiler. Bugün bu olayın üzerinden yıllar geçti. Za
11 TL.
İsa, bu sesi duyunca dehşetle irkildi. O çok eski ayartıcının, hırsının sesiydi bu. İnsanlar bazen ona şeytan adını da veriyorlardı. Ama kalbinden gelen bir ses onu yatıştırmıştı. Birkaç gün sonra bir rüya gördü. Kudüsteki büyük tapınağın çatısındaydı. Aşağıda toplanmış olan büyük bir kalabalık, ellerini ona doğru uzatmıştı. Vaftizci Yahya da aralarındaydı. Birden içine sızmış olan hırsın kışkırtıcı sesini tekrar duydu: Tanrının oğluysan, kendini buradan aşağı at! Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek
14 TL.
İnsanlık tarihinin, belki de en ziyade yanlış anlaşılan ve ismi üzerinde en fazla tartışma yapılan kişisidir İsa aleyhisselam. Doğumu dahi bir mucize olan bu büyük peygambere Müslümanların duyduğu derin sevgiden öte, Hıristiyan dünyada şahsiyetini merkeze alan yüzlerce mezhep ve tarikat kurulmuş, kimliğini yorumlamak için birçok fikrî akım oluşmuştur. Kimisi ulûhiyet isnat etmiş, büyük çoğunluk hem ulûhiyet hem beşeriyet atfetmiş, ne yazık ki ancak küçük bir grup sadece beşer ve peygamber olduğunu savunmuşt
11.11 TL.
Tükendi
Büyük bir karmaşa içindeki dünya, esenlik, güvenlik ve sevince, sözle anlatılamaz bir özlem içinde. Bu nedenle, bu kitapta yer alan çağrıya, önemle gereksinim duyuyor. İsa´nın mutluluğunun kaynağı bir dış etkene bağlı değildi. Yaşam koşullarını ve gelecek kaygısına egemen olarak yaşamasını sağlayan bir sır biliyordu İsa. En zorlu koşullar ortasında bile sakin hareket etti. Bu kitaptaki öğretişleri aracılığıyla bize sırrını açıklıyor! (Önsöz´den)
16 TL.
Tükendi
İstanbul... Haliç... Fener´den Balat´a giden sahil yolu... Vizörde 19. yüzyılın sonlarında prefabrike olarak Viyana´da üretilmiş bir bina... Baştan aşağı demirden inşa edilmiş bir kilise... 1453´ten bu yana, eskiden mevcut olanların dışında, yeni azınlık ibadethanelerinin inşası yasağını beklenmedik bir çalımla aşmayı başarmış bir inanç evi... Sveti Stefan: Potada eritilmemiş bir kültür anıtı...
18.52 TL.
Tükendi
Lutheran Protestanlığın ele alındığı kitapta, Batı Hıristiyan toplumunun beş yüz yıllık dinsel serüveni konu edilmektedir. Okuyucuya, Hıristiyanlıkta reform hareketini doğuran gerekçelerden başlayarak reformun tarihsel süreci, öğretileri ve bunların günümüz Batı toplumunun modernleşmesindeki etkilerine kadar, uzunca bir reform tarihi sunulmaktadır. Roma Katolik Kilisesi´ne yönelik ilk reformist tepkiler, engizisyon uygulamaları, aforozlar, mezhep kavgaları, Otuzyıl Savaşları bu sürecin sosyal ve siyasal aşa
41 TL.
Tükendi
Tyanalı Apollonius, insan suretindeki Tanrı´dır. Flavius Philostratus, İ.S. 220 Tyanalı Apollonius, bizim yol göstericimizdir. Bitniya Valisi Sossius Hierocles, İ.S. 302 Apollonius´un eserleri yakılmalı, mabedleri yıkılmalıdır. İmparator Konstantin, İznik Konsili, İ.S. 325 Tyanalı Apollonius, I. yüzyılda, Paganların Bilge-Peygamberi olarak ünlenmişti. Gauter d´Arras, 1160 Tyanalı Apollonius, İslam aleminde ve Arapçada, Balinius olarak tanınmış yüce bir alimdi. Cabir İbn´i Hayyan, İ.S. 800
11.57 TL.
Tükendi
Meryem Ana Evi ve mezarına ilişkin cevapsız sorular, mezarda olduğu varsayılan İncil üzerine binlerce yıldır tartışmalar sürmektedir. Zira bu kayıp İncil kimin eline geçerse, Hıristiyanlık dünyası kadar İslam dünyası açısından da çok farklı sonuçlar doğuracaktır. Çünkü günümüzün küresel gücünü yönlendiren Neo-Con Evangelist Bush ve çevresi, teolojik adıyla Aziz Evangelist Yuhanna’nın ‘Apocalyps’i yani kıyameti anlatan vahiy’ine büyük önem vermektedir. Vatikan’ın Aziz Pavlus ve Protestanların Evangelist Aziz
13.89 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1